Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. apríla 1998

Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Pánom pánov a Kráľom kráľov je Pán Ježiš. On je Kráľom slávy, ktorému treba otvoriť brány srdca. Jemu na počesť podľa slov žalmistu treba otvoriť "večné vráta". On sa nám predstavuje ako dvere: "Ja som dvere. Keď cez mňa vojdete niekto, bude spasený" (J 10,9). On klope na dvere našich sŕdc, aby sme ich otvorili a toho Kráľa slávy prijali. Počujeme Jeho klopanie? Otvoríme mu?_x000D_ Ak áno, On nás prijme do svojho kráľovstva. Toto nie je svetské, ale nebeské, duchovné. To vysvetlil Pán Ježiš pred súdom pilátovi, ktorý ho označil podľa obvinenia Židov za kráľa. Spasiteľ mu povedal, že sa "na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde". Pilát to nevedel pochopiť, len poznamenal: "Čo je pravda?" Chápeme to my? Vieme, že pravdou je sám Pán Ježiš, Kráľ slávy? Ak áno, budeme Ním zachránení z hriechu i zo smrti.