Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. mája 1998

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Vie o mne Boh? Pozná ma? Vie, čo budem dnes robiť, čo ma čaká? Je možné, aby vedel Boh o zmýšľaní všetkých ľudí? Môže sledovať zmýšľanie a konanie miliónov a miliárd? Biblia nás uisťuje, že áno. Pozná každého a každému sa môže venovať osobitne. Prv, než sme ho poznali, On poznal nás. Videl nás v práci, v námahe, v rodine, manželstve, radosti i smútku. Videl, ako si chceme uchovať svoj pokoj, svoje súkromie - "pod figovníkom". V Ježišovi nás povoláva. Prihovára sa nám i dnes. Má pre nás väčšie úlohy, ako len svoj figovník. Niekedy je múdre opustiť súkromie a ísť, za Ježišom. Ísť tam, kam nás On posiela.