Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. mája 1998

Hospodin riekol Jeremiášovi: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. Je to vzácna vec, ak nám Pán Boh vloží do úst svoje slovo. Ak nám položí na srdce nejaké určité Slovo. Možno sa to stane práve pri čítaní textu na každý deň. Stáva sa, že zrazu sa nám vynorí určité slovo. Cítime, že by sme ho mali niekomu povedať. Niekomu, kto čaká. Alebo niekomu, kto nechce počuť. Pri stretnutí ale nie je vždy jednoduché to Slovo povedať, zvestovať, vyznávať. Povedať niekomu: mám pre teba Slovo. Skúsme to dnes - ísť a povedať slovo, ktoré nám Pán Boh vložil do úst.