Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. mája 1998

Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhalo a my sme unikli. Neraz sa cítime ako vtáča polapené v sieti. Spútava nás to i ono, najčastejšie hriech, vášeň, žiadostivosť, hnev, závisť, zlosť, ale i lakomstvo, opilstvo a im podobné. Túžime sa vyslobodiť, zbaviť zlého návyku. Kristus dáva slobodu. Nielen že nás zbavuje toho, či iného zlozvyku, On nám dáva viacej: nový život. Novú slobodu. Dáva tú najväčšiu slobodu. Slobodu od samého seba, od svojho sebectva, všelijakých závislostí, zlozvykov, povahových vlastnosti. Áno, On mení aj povahu. V Kristu sme novým stvorením. Aj dnes.