Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. mája 1998

Dobrotou svojou korunuješ rok. Na stole vonia čerstvý chlieb. A ja cítim Božiu dobrotu a lásku ku mne. Zas nám raňajky. Zas mám, čo potrebujem. Alebo dnes už nebol čerstvý chlieb a preto som nespokojný? Nemám dôvod. Otec nebeský nie len robí chlebík vzácnejším. Myslime dnes aj na druhých, najmä na tých, ktorí nemajú na chlieb. Snažme sa múdro užívať chlieb v láske.