Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. mája 1998

Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ja si to predstavujem takto: My sme napojení na Božiu milosť asi tak, ako sú napojené žiarovky, či iné elektrické spotrebiče na elektráreň. Svietia a fungujú, pokiaľ sú napojené. Tie spotrebiče to nevidia a nevedia o tom. My sme ľudia a mali by sme to vidieť a vedieť. Ak to človek prestane vidieť a vnímať, či ak sa dokonca odpojí, rýchlo v ňom nastane tma a chladno. Márne sa napája na všelijaké náhradné zdroje tohto sveta, či rôzne náboženstva a kulty. Východné, či západné. Dnes dostávame nanovo tu starodávnu ponuku. Aby sme obnovili a posilnili napojenie. Aby sme sa spoľahli naplno na Boha. Avšak: na živého Boha. Skutočnou vierou, nie nejakým formálnym, zvykovým náboženstvom. Aby sme boli napojení "v Kristu". Vy, ktorí ste napojení, tešte sa. Pomôžte aj iným. Vy, ktorí ste to ešte neskúsili, hľadajte spôsob. Náš Boh oslovuje a volá.