Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. júna 1998

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol. Chr. Gellert v jednej piesni vyznáva o modlitbe toto: "Nepoznám sladšie potešenie nad modlitbou k Tebe, Pane, aké to duši uľahčenie, keď Ti vyliať môže žiale, to dáva silu v slabosti, upokojí v dňoch úzkostí." - Modlitba je pre život prevzácny dar. Je to veľké právo, že dietky Božie môžu prichádzať s dôverou k Pánovi neba i zeme, oslovovať Ho "Otče náš", zverovať Mu svoje starosti a mať v Ňom svoje útočište. Biblickí muži Abrahám, Mojžiš, Eliáš, Daniel, Pavel a ďalší boli veľkými modlitebníkmi. Modlitba stála v popredí ich života a činu. Aj náš Hurban, ktorý vykonal tak mnoho pre náš národ, vyznal: "Bratia moji milí, jedine modlitbou som vykonal to, čo vidíte pri mne."_x000D_ Mnoho ľudí dnes toto právo nepozná. Hovoria: "Modliť sa ešte v modernej dobe ako je naša?" Kto takto hovorí dáva najavo, že modlitbe vôbec nerozumie. Práve v našej dobe, ktorá je neraz veľmi chaotická, potrebuje človek veľkú vnútornú silu, ktorú dáva veriacemu modlitba. Augustín: "Rob, čo dokážeš a modli sa zato, čo nedokážeš a Boh ti dá, aby si to dokázal."