Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. júna 1998

Naamán povedal: Tvoj služobník už nebude obetovať iným bohom, len Hospodinu. Naamán Sýrsky, hoci z cudzieho národa, cudzieho náboženstva, predsa v Hospodinu spoznal pravého a jediného Boha. Bol uzdravený prežil Božiu moc na sebe, svojom tele. Spoznal, že jeho doterajšie náboženstvo bolo mŕtve, prázdne, len povrchné ceremónie. Spoznal, že slúžil mŕtvym bohom. Ale odvtedy, ako sa ponoril v Jordáne, spoznal a prežil niečo viacej. Osobnú vieru. Osobnú prítomnosť Božiu. Dnes sú mnohí neistí. Utekajú od Krista k cudzím náukám, cudzím božstvám. K poverám, čarom. Chodia za ľuďmi, nie za Kristom. Kto nemá Krista, uteká za modlami. Dokonca aj z Krista si niektorí vedia vyrobiť modly. Ján nás napomína, aby sme vo svete plnom hľadania, plnom falošných náuk držali svoju vieru: jedine Kristus, jedine Písmo, jedine milosť.