Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. júna 1998

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije. Aj nám sa môže stať to, čo Jóbovi alebo neskôr Jánovi Krstiteľovi: že totiž zapochybujeme. Zvlášť vtedy, keď sa ocitneme v im podobnej situácii. Jób v ťažkej, takmer nevyliečiteľnej chorobe. Ján Krstiteľ v žalári, kde mal obmedzenú slobodu. To nemusí byť ešte to najhoršie. Viera sa pochybnosťami brúsi, upevňuje, vyjasňuje. Len nesmieš ostať v pochybnostiach dlho. Nesmieš sa v nich utopiť. Ján posiela zo žalára poslov ku Kristu. Jób sa rozpráva s priateľmi. V pochybnostiach potrebuješ možno priateľa, možno potrebuješ vysvetlenia od povolaných, či najpovolanejších. Možno potrebuješ častejšie otvárať Písmo a odtiaľ prijímať odpovede. Až kým nevyznáš s Jóbom: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nad mojim prachom sa postaví. Až kým nevyznáš s Jánom Krstiteľom: Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.