Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. júna 1998

Hospodin je naším sudcom, Hospodin je naším vládcom; Hospodin je naším kráľom; On nás zachráni. Boh je iný. Pod týmto titulom prebehla v tomto storočí svetom knižočka jedného anglického biskupa. Ale vlastne už dávno pred ním to isté sa snažil ľuďom povedať Pán Ježiš. Boh je iný, ako si ho my predstavujeme. My sa mu snažíme pripísať ľudské vlastnosti. Vykresľujeme si Ho podľa svojich predstáv. Vkladáme do slov svoje predstavy. Ak je Vládcom, Sudcom, Kráľom a ak je všemohúci, potom by to malo na svete ináč vyzerať. Lenže Boh je iný. Jeho podstatou, obsahom i spôsobom vládnutia je LÁSKA. Aj základným princípom sveta, ktorý On stvoril bola láska. To ľudia zničili svet tým, že odmietli lásku. Všetko Božie úsilie o nápravu sveta od počiatku je úsilím vrátiť svetu lásku. Vrátiť do ľudských sŕdc lásku. I do tvojho. Už je Boh Sudcom, Vládcom, Kráľom v tvojom srdci? Už tam vládne láska? Alebo ešte stále sebectvo?