Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. júna 1998

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť. Deň malých začiatkov. To je obľúbený spôsob Boží. Tak Pán Boh často začína veľké, nové veci. Od malých začiatkov. Od jedného človeka. Možno dnes práve aj od teba. Ale my naopak, často čakáme od Pána Boha veľké a veľkolepé začiatky. Veľký pohyb, veľké slávnosti, množstvá ľudí, silné slová. Všetko to, čo svet považuje za niečo. A On, náš Boh si začína od malých začiatkov, ktorými mnohí pohŕdajú. Začína horčičným semienkom, ktoré je najmenšie medzi semenami. Také je Jeho Kráľovstvo, ktoré prichádza v Ježišovi. Začína jedným dobrým slovom, slovom lásky, ktoré dnes povieš. Začína jedným malým skutkom lásky, ktorý preukážeš niekomu. Začína tým, že zájdeš dnes za tým, s ktorým sa už dlho nerozprávaš. Lebo náš Boh začína práve aj u teba od malých začiatkov.