Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. júla 1998

Zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. Čoho je plná zem teraz? Ponúka sa viac odpovedí: Násilie, vojny, ekologické katastrofy, neláska, korupcia, ľahostajnosť, podvody, choroby, atď. Tento výpočet ani nemá konca! Všetko sa mení a zrejme stále k horšiemu! Neistota sa prehlbuje! Každý z nás to prežíva možno v niečom inom. V tomto svete neistoty je však predsa aj niečo isté. Nádej, ktorú Hospodin Pán zasľúbil a stále potvrdzoval aj v Starej aj v Novej Zmluve. Nádej, ktorá zasľubuje "nápravu vecí". Tú v sebe prináša Ten nebeský posol, Pán Ježiš Kristus. On k sebe volá všetkých. Z každého kúta zeme. To stolovanie v novom spoločenstve v Jeho kráľovstve je pripravené pre každého. Dnes volá k tejto nádeji aj teba. Tou vstupnou bránou je Pán Ježiš Kristus. Z ktoréhokoľvek kúta zeme vždy je možná cesta len cez tesnú bránu. Nosme v srdci túto nádej aj v dnešný deň. Nedovoľme, aby svet spochybnil platnosť nádeje našej viery a buďme za to Pánu Bohu vďační!