Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. júla 1998

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu. Ak sa dívame na svoj život a sme vnímaví na obvinenie Svätého Ducha, poznávame, že naše priestupky sú vždy znovu a znovu pri nás. Naše odpadlíctvo a nevernosť Hospodinovi, to je to, čo môžeme vidieť na sebe. Ak by som sa díval len na svoje priestupky a zlyhania, vtedy by sa prehĺbil môj pocit zúfalstva. Môj pohľad sa díva aj inam. K Tomu, kto zostáva verný, aj keď sa spreneverujem. Ním je Pán Ježiš Kristus. Aj napriek nášmu novému zlyhaniu zostáva stále v platnosti Jeho zachraňujúca obeť na kríži. Túto obeť nemôže poprieť ani diabol ani Pán Boh sám. Pán Boh zostáva verný! Platnosť Jeho obete je pre nás stále novou milosťou a záchranou. Sme Jeho deti pre jedinečnú obeť na kríži. Istý Ind, ktorý pomáhal misionárovi prekladať Novú zmluvu chcel jedno miesto preložiť takto: Namiesto slov - "viďte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa menovali dietkami Božími", navrhol: "toľkú lásku, že Mu môžeme nohy bozkávať". Navrhol to preto, lebo cítil, že v tom - menovať sa dieťaťom Božím - je čosi nekonečne veľkého. Cítime to aj my? Sme Jeho deti pre obeť na kríži!