Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. júla 1998

Upriamte si srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samotnému. Možno si dnes vykročil do svojho dňa s jasnou predstavou a plánom, čo budeš konať. Celý deň sa chceš sústreďovať na splnenie svojho plánu Podľa svojich síl a schopností sa pokúsiš veci svojho času zadeľovať tak, aby to, čo si si stanovil ako prvoradé a dnes dôležité, sa uskutočnilo. Čím si viac presvedčený o dôležitosti tvojich priorít, tým viac a s väčším dôrazom všetko ostatné musí ísť bokom. Náš text tiež hovorí o upriamení sa na jedno jediné, na prioritu, ktorú nič nemá zatieniť. Máme upriamiť srdcia na Hospodina. Robme to dnes tak, ako to dokážeme pri iných svojich "prioritách". V skutočnosti niet inej väčšej priority, ako náš Boh! Čo je tvojou prioritou, tomu slúžiš. Ak ťa ovláda mamon tohto sveta, staneš sa jej otrokom, ak chceš slúžiť Hospodinovi, postav Ho na pravé miesto vo svojom živote aj dnešného dňa. Jemu to miesto patrí! Slúžme Mu s radosťou, veď naše srdcia potrebujú byť upriamené na Hospodina.