Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. júla 1998

Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo. Tajomstvo týchto veršov je veľkolepé a nepochopiteľné. Toto tajomstvo je dvojaké. Veľkým a nepochopiteľným je to, že Pán Boh sa spája s nami. S nami hriešnymi vstupuje do vzťahu, z nás hriešnych a od Neho oddelených tvorí svoj ľud. Zaväzuje sa najmä svojou vernosťou a spravodlivosťou. To druhé, rovnako veľké tajomstvo je, že vo svojej cirkvi On spája ľudí, rôznych národov, rás, postavení... všetci sme jedno v Ňom, v Kristovi. Kto to v plnosti pochopí? Aká veľká je Jeho láska, že preklenie aj priepasť nenávisti, ktorá ľudí rozdeľuje. Za obidve tieto tajomstvá chceme dnes ďakovať. V pokore srdca priznávame, že si málo uvedomujeme a vážime to, že Pán Boh z nás tvorí svoju cirkev.