Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. augusta 1998

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života. "Sme len ľudia!" - povzdychneme si často. Preto potrebujeme aj odpočinok. Už pri stvorení Pán Boh aj na to myslel, keď rozdelil čas na deň a noc. On je však nad časom. Nie je nikdy unavený ako my. A to pre nás okrem iného znamená, že je nám vždy na pomoci. Aj vtedy, keď napr. naši najlepší priatelia odpočívajú v spánku. Bdie nad nami vo dne, v noci. A tak sa môžeme kedykoľvek na Neho obracať v modlitbách a prosiť Ho za seba, za druhých, za svet. Modlitbou dnes môže byť aj pieseň, ktorá vyjadruje naše túžby, priania a prosby. Môže byť Jeho oslavou, alebo vyznaním našich hriechov. V modlitbe a piesni získame ten najlepší odpočinok.