Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. augusta 1998

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno. Pane, zasiahol si do nášho života a zasahuješ vždy znova. Nenechávaš náš život plynúť ako rieku, ktorá v prívale vôd všetko strháva, ničí, vylieva sa zo svojho koryta. Nenechávaš naše dni zhorieť ako oheň, ktorý pri požiari spáli všetko na prach a popol a zastaví sa, až keď nemá čo horieť. Nenechávaš nás v moci hriechu, aby naše duše sa rozložili procesom duchovnej smrti k ničote. Ty máš moc zregulovať rieku nášho života, aby mala pevné riečište. Ty udržuješ naše dni , aby boli ako oheň, ktorý slúži a neničí. Ty odstraňuješ hriech, očisťuješ každé srdce, vykupuješ nás z moci zlého a jeho diela smrti. Tvoj kríž spojil nebo a zem, priniesol a prináša Tvoju svätosť do našej hriešnosti, Tvoju dokonalosť do našej nedokonalosti, Tvoju moc do našej bezmocnosti. Preto môžeme v každej chvíli - aj dnes myslieť na Teba, k Tebe sa obracať, s Tebou počítať a o Teba sa oprieť. Ďakujeme Ti za to.