Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. septembra 1998

Budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. Celý 91. žalm je nádherným vyznaním dôvery voči Všemohúcemu Pánu Bohu. Každý verš je Jeho zasľúbením, ktoré si smieme privlastniť ako slovo nášho milujúceho Otca milovaným deťom. Týmito zasľúbeniami sa smieme potešovať v čase súženia, sa na ne smieme odvolávať, a tak sa dovolávať Božej pomoci: Veď Ty, Bože, si nám zasľúbil, že nás vytrhneš, zachrániš a Ty si stojíš vo svojom slove! - Povrchný čitateľ by z tohto žalmu mohol vyčítať, že veriacemu človeku sa nikdy nič zlé prihodiť nemôže, že Pán Boh ho pred všetkým zlým uchráni. Avšak práve nadpísané heslo dňa hovorí o súžení ako o prítomnej skutočnosti. Boh dopustí súženie, On veľmi dobre vie, prečo to potrebujeme. Ale On aj vie vytrhnúť zo súženia. Ba dokonca aj oslávi. Nie tou pominuteľnou klamnou slávou sveta, ale svojím viditeľným požehnaním. Ani Pán Ježiš nebol ušetrený súženia, v najťažšej hodine skúšky Ho dokonca aj Jeho najbližší opustili. "A predsa nie som sám, lebo Otec je so mnou." To môže byť aj naším potešením v hodine akéhokoľvek súženia.