Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. septembra 1998

Zamerajte si myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha! V Jeruzaleme sa konali rozsiahle prípravy na stavbu prvého Božieho chrámu. Dávid kvôli mnohému prelievaniu krvi vo vojnách nesmel stavať chrám, ale až jeho syn a nástupca trónu Šalamún. Dávid však múdro pripravoval všetko, aby jeho syn mohol so stavbou začať. Dávid zaobstaral veľa vzácneho stavebného materiálu, vedel však, že najdôležitejšou je vnútorná, duchovná príprava. Kde je pripravené srdce, tam sú aj ruky ochotné. Preto tá výzva: "Zamerajte si myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!" Veď nakoniec všetko bude záležať nie od umu a námahy ľudí, ale od Božieho požehnania. - Aj my dnes máme veľa záujmov, mnohé " stavby" nás zamestnávajú. No Božie požehnanie spočinie na našej práci len vtedy, keď aj my zameriame našu myseľ a naše srdce na hľadanie Hospodina. My vieme, že On prv hľadal nás ako stratené ovce, ale my na Jeho hľadanie musíme povedať svoje "áno". A tiež nesmieme zabúdať na hľadanie našich bratov a sestier, privádzať ich ku Pánovi. Čo sme sami poznali a prijali doprajme aj druhým.