Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. septembra 1998

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť. Jeden priateľ mi ukázal svoju ruku. Pýtal sa: "Čo vidíš?" Na moje rozpaky hovorí: "Túto ruku potriasol prezident a ďakoval mi, uctil si ma." Za čo teba, milý priateľ, uctí raz Boh? Zariadil si si pohodlné bývanie, zabezpečil deti, postaral si sa o oblečenie a jedlo? Presne tak, ako to robia pohania (Mt 6,32). Slúžiť Bohu, Pánu Ježišovi znamená niečo iné, má to znak večnosti. Prosím ťa nájdi si dnes čas a zisti si to. (Je to napísané v textoch J 12,25; Mt 6,33.)