Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. októbra 1998

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť. Istoty, ktoré fungujú na zemi sú napr. deň zálohy a výplaty, alebo deň prevzatia dôchodku. Na tento deň sotva niekto zabudne. Škoda, že Bibliu mnohí čítajú ako rozprávky, ako príbehy, ktoré asi boli a kto vie či budú. Ale pozor! Väčšia istota ako dôchodok, alebo výplata v tvojej ruke je tvoja smrť a pohreb i to, čo bude nasledovať. Budeš musieť odpovedať pred Bohom na otázky: "Kde je tvoj brat? Sestra? Deti? Manželka?" Dostal si strach, alebo ťa zalial pocit radosti? Jeden človek pred koncom svojho života povedal: "Dobrý boj som bojoval, ...vieru som zachoval, ... odložená mi je koruna" (2Tim 4,7-8). Môžeš to povedať aj ty o sebe, milý čitateľ?