Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. októbra 1998

Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Nedávno mi jeden mladý kresťan povedal, že už nemusí poslúchať Božie slovo (ani ho čítať), pretože "ja ho naozaj milujem". Milosť neruší Boží zákon. Neposlušný človek, ktorý vyznáva, že je kresťanom, je klamárom, pretože také tvrdenie je očividne v protiklade k jeho správaniu. Ako môže byť v takom človeku Božia pravda? Hovorí sa, že činy hovoria hlasnejšie než slová. Tým myslím, že činy lepšie charakterizujú skutočnú osobu, sú lepším oknom duše. Slová veľa nestoja. Ľahko môžu mýliť. Nech tvrdia čokoľvek, človek, ktorý neposlúcha Boha, v skutočnosti nepozná Boha ako Boha. Keby Ho poznal, sklonil by sa bez námietok pred Božou autoritou, múdrosťou a mocou. Skutočne Boha poznať znamená milovať Ho. A skutočne Ho milovať, znamená, poslúchať Ho. Nedá sa to obísť. Musíme byť na stráži, aby sme neklamali sami seba. Všetci môžeme byť ľahko zvedení, zvlášť, keď sa spoliehame na svoje subjektívne pocity viac než na objektívnu pravdu Božieho slova.