Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. októbra 1998

Neľakajte sa, ani sa nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás. Možno si jedným z tých, ktorí sa veľmi ľakajú, keď vidia, že v dnešnom svete viditeľne triumfujú ostré lakte, sebavedomie, krása, šarm, podnikavosť a tebe sú tieto veci akosi vzdialené. Ale práve preto tebe znie slovo dnešného textu. Neboj sa, lebo si dostal od Hospodina poverenie k inému boju, aký zvádza tento svet, k boju, v ktorom sa nemusíš a nesmieš spoliehať na svoje prednosti, schopnosti, silu, pretože, ty si len nástrojom v rukách Toho, ktorý už všetko vybojoval - Ježiša Krista, ktorý triumfuje vždy a všade, kde sa slabá trasúca duša odovzdá Jeho vedeniu. On ide pred tebou aj v dnešný deň.