Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. novembra 1998

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Boží zákon je absolútny a nemenný. Žiadny človek ho nemôže splniť, ale Pán Ježiš ho splnil až do poslednej čiarky. Preto vytrpel smrť. Bez spoločenstva s Bohom nemožno zákon naplniť a bez plnenia zákona niet žiadneho spoločenstva s Bohom. Ježiš Kristus sám vypľňa zákon, pretože jediný žije v dokonalom spoločenstve s Bohom. On sám vstupuje medzi nás a zákon, ale nie preto, aby nás oslobodil z povinnosti plniť zákon, ale aby zosilnil váhu svojej požiadavky. Zákon musí byť plnený tak, ako ho Ježiš splnil. Kto ide cestou nasledovania za Ním, ktorý zákon naplnil, ten nasledovaním zákon koná.