Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. novembra 1998

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu. Bohatstvo a chudoba sú odveké problémy ľudí. Dnes sa vynímajú akosi okatejšie, než sme na to boli zvyknutí pred nejakými desiatimi rokmi. Pán Boh nás však v Biblii učí hľadieť aj na tento vážny problém Jeho očami. Z pohľadu Božieho chudoba alebo bohatstvo nespočíva v našich peňaženkách alebo bankových kontách. Chudoba alebo bohatstvo sú zakorenené v našich srdciach. I dnes by sme našli v našej krajine nesmierne chudobných milionárov, ktorým je stále málo a rovnako aj nemajetných ľudí, ktorí bohatým nesmierne závidia ich peniaze. Ale našli by sme aj takých, ktorým stačí mať strechu nad hlavou a zabezpečenie, takpovediac, na dnešný deň. Ak teda Pán Ježiš blahoslaví chudobných, nenúti nás nič nemať, ale radí - neprikladať srdce k tomu, čo máme, aby sme vždy zostali najviac bohatí v Bohu. S čím sa uspokojíš pre dnešný deň?