Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. novembra 1998

Nescudzoložíš. Mať krásne telo, je túžbou mnohých ľudí, aj veriacich. Myslím, že to nie je samo o sebe hriešne. Boh predsa stvoril všetko veľmi dobré. A čo je dobré, to je svojím spôsobom aj krásne. Dobré a zdravé je neprejedať sa, dobré a správne je zdravo športovať. Dobre a správne je starať sa o svoje telo tak, aby sme druhým neboli na pohoršenie svojou nezriadenosťou. Ale dôležité je pamätať, prečo sa staráme o svoje telo. Ako každé Božie prikázanie, aj citované šieste máme chápať na základe prvého. Správnej starostlivosti a mravnému telesnému životu sa najľahšie naučíme, keď budeme pamätať, že nás celých s telom i s dušou stvoril Pán Boh. Bohu patríme. Bohu patria naše modlitby, spevy, Bohu patrí aj náš pohyb, aj náš manželský život, Bohu patrí chvála za všetko krásne, čo dokážeme vďaka telu a duši prežiť. Nekazme si preto ani dušu ani telo konaním proti Božej vôli.