Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. novembra 1998

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi. Smútok im napĺňa srdce. Ich priateľ a Pán odchádza. Ale nezostanú sami. Príde Radca, Duch Boží, ktorý ich bude viesť životom. Bude im pripomínať dielo Pána Ježiša Krista. Dá im múdrosť, aby mu porozumeli. Na zložitých križovatkách života sa budú vedieť správne zorientovať. Budú vedieť rozlišovať medzi dôležitými a nedôležitými vecami z hľadiska večnosti. Ukáže im, čo majú robiť. Vystrojí ich potrebnými darmi. Zapáli srdcia ďalších ľudí pre Božie kráľovstvo. Bude učeníkov uvádzať do každej pravdy. Tento Duch pravdy koná svoje dielo v každej generácii kresťanov. I medzi nami dnes. Bez neho by sme už dávno uviazli v slepej uličke.