Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. novembra 1998

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu! Áno, Boh navštívil svoj ľud. On sám prišiel medzi nás. Vzal na seba naše telo, žil medzi nami, zdieľal náš zármutok i bolesti. Vzal na seba naše neprávosti i odplatu za ne. Vo svojom Synovi sa nám stal bratom, priateľom i Spasiteľom. Prichádza k nám, kedykoľvek mu otvárame dvere svojho srdca, keď na neho voláme. Koľkokrát nám už pomohol, uzdravil, potešil, dodal novej sily a nádeje. Vrátil chuť do života. Poslal nám do cesty priateľov a bratov. On nie je ďaleko od nikoho z nás. Je nám bližšie, ako sme si my sami, alebo ako je nám najbližší človek. A nikdy nás neopúšťa. Taký je náš Boh.