Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. decembra 1998

To slovo je veľmi blízko teba; je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. Biblia veľmi aktuálne hovorí k našim súčasným problémom. Musíme len v príprave na Vianoce zastať pod autoritou Božieho slova s otvoreným srdcom pre napomenutie. To napomenutie nás volá k láske, lebo povedané celkom jednoducho - láska je čin. "Ak milujete, zachovávajte moje prikázanie." (J 14,15) Teda lásku ku Kristovi dokazujeme len tým, že nielen počúvame, ale zachovávame Jeho slovo. Musíme si dať pozor, aby sme sa nehlásili ku Kristovi len ústami a v živote sa od Neho nevzďaľovali. Nezabúdajme, že to slovo v nás spôsobí nový život a že na Božie oslovenie odpovedáme ako deti otca Abraháma tak, že vykročíme zo starého spôsobu života, životného štýlu do slobody detí Božích. Tu nejde o skutkárčenie, o zásluhy, ale o svedectvo, že reagujem na Božie oslovenie v Kristovi.