Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. decembra 1998

Keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Dobrým pozdravom sa nám prihovára dnes apoštol Pavol. Čítame z neho, že aj pre dnešný deň nás chce náš Boh posvätiť. Zasľubuje, že aj dnes sa rozpomenie na nás, naše potreby a problémy, posilní našu vieru, rozmnoží lásku. A nielen dnes. Apoštol myslí aj na druhý príchod Pána Ježiša a na to, ako vtedy obstojíme. Ku ktorému sa máme pripravovať. Neraz je naša príprava biedna, nedostatočná. Ktovie, ako by to s nami dopadlo, keby prišiel dnes? Alebo roku 2000. Ale je tu náš Boh pokoja, ktorý nás drží a zachováva cez Ducha Svätého. Zachováva celú našu osobnosť: ducha, dušu, telo. Aj vtedy, keď hynie telo a srdce zomdlieva. Ž 73,26. Pri príchode Pána Ježiša budeme neporušení. K tomu napokon smeruje a slúži celý bohoslužobný život cirkvi a všetko jej úsilie.