Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. decembra 1998

Riekol mi Hospodin: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. Pán Boh nás nenechal v neistote. Potvrdil svoje Slovo tak, že nám dal závdavok, preddavok, zálohu. Tým závdavkom je Duch Svätý, ktorého neustále "vylieva". Mohli by sme povedať, dal nám do zálohy sám seba. Svoju prítomnosť. Svoju blízkosť. Modlí sa s nami, utešuje v zármutkoch, upevňuje v stresoch. Je nám múdrosťou pri riešení denných problémov, pri rozhovoroch. Dáva nám do srdca skutočnú radosť. A pripravuje cestu pred nami. Neraz len tak pozeráme, kto nám to zorganizoval?!