Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. decembra 1998

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca učinil si všetky tie veľké veci. Božie áno, ktoré tak mocne zaznelo na Vianoce, zaznelo aj pre nás. Aj pre môj život. Aj k môjmu životu hovorí Boh svoje áno. Boh sa chce naďalej s nami zapodievať, chce hľadať všetko, čo zahynulo. Každý je dôležitý. Dávid počul a zreteľne rozumel toto Božie áno k svojmu životu - a podľa toho aj konal. Najprv pokánie, potom oslava. Nezabudnime, že Božie áno čaká našu odpoveď, naše áno. Pôjdeme ho dnes znovu povedať do kostola, v piesni, modlitbe. Ale máme ho povedať najmä smerom k blížnemu: neodmietať ho, ale prijať. Lebo nás prijal Boh.