Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. decembra 1998

Haleluja! Ďakujem Hospodinu z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore. Vďaka! Kedy si sa naposledy vrátil a oslavoval Boha silným hlasom za niečo, čo urobil v tvojom živote? Kedy si ďakoval naposledy v kruhu úprimných, v zbore? Kdo chce dál - musí jít cestou chvál - spievajú mladí ľudia v jednej piesni. To platí i pre nás. Nie sťažovať sa, nie bedákať, nie poddávať sa depresii, ale chváliť Boha, je cesta vpred. Viem to, lebo som to skúsil. Hovorí sa tomu aj pozitívne myslenie, ktoré Biblia poznala dávno.