Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. decembra 1998

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Boh má mnoho dobrých vecí pre tých, ktorí Ho vzývajú v pravde. I pre teba. Len nepochybuj. Micheáš bol pripravený čakať veľmi dlho. Neraz je práve to čakanie najkrajšie na celej veci. Boh vie dávať dobré veci, dobré dary. Dával ich po celý minulý rok. Len spočítaj. Možno nemáme rovnaké predstavy o tom, čo je pre nás dobré. Najväčší dar, ktorý nám dal a dáva, je Syn Boží.