Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 01. marca 2005

Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť.

Register to read more...

Streda, 02. marca 2005

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Štvrtok, 03. marca 2005

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Register to read more...

Piatok, 04. marca 2005

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Register to read more...

Sobota, 05. marca 2005

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané.

Register to read more...

Nedeľa, 06. marca 2005

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Register to read more...

Pondelok, 07. marca 2005

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu.

Register to read more...

Utorok, 08. marca 2005

Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.

Register to read more...

Streda, 09. marca 2005

Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina.

Register to read more...

Štvrtok, 10. marca 2005

Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal: Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Register to read more...

Piatok, 11. marca 2005

Pre námahu svojho života uzrie svetlo.

Register to read more...

Sobota, 12. marca 2005

Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!

Register to read more...

Nedeľa, 13. marca 2005

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.

Register to read more...

Pondelok, 14. marca 2005

Takto vraví Hospodin mocností: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.

Register to read more...

Utorok, 15. marca 2005

Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť.

Register to read more...

Streda, 16. marca 2005

Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 17. marca 2005

Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.

Register to read more...

Piatok, 18. marca 2005

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou!

Register to read more...

Sobota, 19. marca 2005

Aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože, aký nesmierny je ich počet.

Register to read more...

Nedeľa, 20. marca 2005

Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine.

Register to read more...

Pondelok, 21. marca 2005

Nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom.

Register to read more...

Utorok, 22. marca 2005

Zem... aj nebesá... sa pominú, Ty zostaneš.

Register to read more...

Streda, 23. marca 2005

Nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia.

Register to read more...

Štvrtok, 24. marca 2005

A miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha.

Register to read more...

Piatok, 25. marca 2005

Dopraj nám život a Tvoje meno vzývať budeme.

Register to read more...

Sobota, 26. marca 2005

Boh vraví: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem.

Register to read more...

Nedeľa, 27. marca 2005

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Register to read more...

Pondelok, 28. marca 2005

Kto moje nariadenia plnil, chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca.

Register to read more...

Utorok, 29. marca 2005

Aj teraz je môj svedok na nebi a môj ručiteľ je na výšinách.

Register to read more...

Streda, 30. marca 2005

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Register to read more...

Štvrtok, 31. marca 2005

Ajhľa, skúšal som ťa v peci biedy.

Register to read more...

KALENDÁR