Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 01. mája 2005

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť našej nohe.

Register to read more...

Pondelok, 02. mája 2005

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 03. mája 2005

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.

Register to read more...

Streda, 04. mája 2005

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.

Register to read more...

Štvrtok, 05. mája 2005

Povedal (Dávid) Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Register to read more...

Piatok, 06. mája 2005

Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným.

Register to read more...

Sobota, 07. mája 2005

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca.

Register to read more...

Nedeľa, 08. mája 2005

Priveď nás opäť k sebe, a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Register to read more...

Pondelok, 09. mája 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami.

Register to read more...

Utorok, 10. mája 2005

Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel.

Register to read more...

Streda, 11. mája 2005

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávne je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Štvrtok, 12. mája 2005

O Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením.

Register to read more...

Piatok, 13. mája 2005

Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca.

Register to read more...

Sobota, 14. mája 2005

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 15. mája 2005

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Register to read more...

Pondelok, 16. mája 2005

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Register to read more...

Utorok, 17. mája 2005

Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev... Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba.

Register to read more...

Streda, 18. mája 2005

Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči.

Register to read more...

Štvrtok, 19. mája 2005

Hospodin ešte poteší Sion.

Register to read more...

Piatok, 20. mája 2005

Ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov,... vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom.

Register to read more...

Sobota, 21. mája 2005

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Register to read more...

Nedeľa, 22. mája 2005

Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti.

Register to read more...

Pondelok, 23. mája 2005

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

Register to read more...

Utorok, 24. mája 2005

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd.

Register to read more...

Streda, 25. mája 2005

Títo vozy, tamtí na kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti.

Register to read more...

Štvrtok, 26. mája 2005

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami!

Register to read more...

Piatok, 27. mája 2005

Budem pre Izrael ako rosa; a on kvitnúť bude ako ľalia.

Register to read more...

Sobota, 28. mája 2005

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých.

Register to read more...

Nedeľa, 29. mája 2005

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

Register to read more...

Pondelok, 30. mája 2005

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Utorok, 31. mája 2005

Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto Mu neslúži.

Register to read more...

KALENDÁR