Slovak Czech English German Polish

November

Utorok, 01. novembra 2005

Boh je sudcom: jedného ponižuje a druhého povyšuje.

Register to read more...

Streda, 02. novembra 2005

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 03. novembra 2005

Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha.

Register to read more...

Piatok, 04. novembra 2005

Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.

Register to read more...

Sobota, 05. novembra 2005

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich,... nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. novembra 2005

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci.

Register to read more...

Pondelok, 07. novembra 2005

Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.

Register to read more...

Utorok, 08. novembra 2005

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Register to read more...

Streda, 09. novembra 2005

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Register to read more...

Štvrtok, 10. novembra 2005

Hospodin prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti.

Register to read more...

Piatok, 11. novembra 2005

Nepriatelia ...upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 12. novembra 2005

Hospodin mu (Gideonovi) povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása.

Register to read more...

Nedeľa, 13. novembra 2005

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať.

Register to read more...

Pondelok, 14. novembra 2005

Nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného.

Register to read more...

Utorok, 15. novembra 2005

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.

Register to read more...

Streda, 16. novembra 2005

Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky!

Register to read more...

Štvrtok, 17. novembra 2005

Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón svojej slávy.

Register to read more...

Piatok, 18. novembra 2005

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Register to read more...

Sobota, 19. novembra 2005

Pošlem z nich utečencov k národom,... ktoré nepočuli o mojom mene... Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi.

Register to read more...

Nedeľa, 20. novembra 2005

Boh zošle svoju milosť a svoju vernosť.

Register to read more...

Pondelok, 21. novembra 2005

Boh múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným.

Register to read more...

Utorok, 22. novembra 2005

Urob znamenie v môj prospech.

Register to read more...

Streda, 23. novembra 2005

S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!

Register to read more...

Štvrtok, 24. novembra 2005

Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Piatok, 25. novembra 2005

Hospodin chrániť ti bude nohy pred osídlom.

Register to read more...

Sobota, 26. novembra 2005

Ja, Hospodin, spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov.

Register to read more...

Nedeľa, 27. novembra 2005

Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ... ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli.

Register to read more...

Pondelok, 28. novembra 2005

Vy však buďte pevní, a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena.

Register to read more...

Utorok, 29. novembra 2005

Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločného so zrnom? – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 30. novembra 2005

Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov.

Register to read more...

KALENDÁR