Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. januára 2001

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Na Abrahámovom príbehu vidíme, čo je viera. Je to srdečná dôvera v Boha a poslušnosť Jeho slovu. Boh povolal Abraháma do neznámej krajiny a dal mu zasľúbenie, že z neho urobí veľký národ a požehná ho. Abrahám nemal žiadne záruky iba slovo Boha. Uveril mu, spoľahol sa na naň a vydal sa na cestu, nevediac kam. Opustil svoju krajinu, príbuzných a odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Viera je presvedčením o veciach, ktoré nevidíme. Poslušná viera je detinská dôvera v Božie slovo. Pri požiari na predmestí Londýna sa odohral tento príbeh. V noci vznikol v dome požiar. Všetci utiekli von z domu, iba najmladší chlapec sa zľakol plameňov na schodišti a namiesto dolu schodmi, utekal hore. Dostal sa až do podkrovia. Otvoril okno a kričal: “Ocko, ocko!” “Tu som”, volá otec. “Skoč dolu!” “Ocko, ja ťa nevidím!” “Ale ja ťa vidím! – skoč dolu, ja ťa chytím". Chlapec vyskočil z horiaceho domu, hoci cez dym a tmu nevidel svojho otca. Ale počul jeho hlas a ubezpečenie, že ho chytí. Svojou poslušnosťou a dôverou otcovi si zachránil život. Dôverujeme aj my Božiemu slovu, alebo si z neho vyberáme iba to, čo sa nám hodí a je nám príjemné?