Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. júna 2001

Tento ľud si urobil zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech. Apoštol predpokladá, že aj my poznáme Božiu milosť zjavenú v Kristovi. Nepreceňuje nás? Apoštol definuje Božiu milosť zrozumiteľne: Boží Syn, bohatý na poklady, ktoré ani moľ nežerie, ani hrdza neničí, ani zlodeji nekradnú, stal sa chudobným kvôli nám. Zriekol sa všetkého. Stal sa chudobným, až to bolo na výsmech židovskej rade. Keď Ho sprevádzali na Golgotu, vysmievali sa Mu a hovorili: “Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť!” (Matúš 27,42) Bol to krutý výsmech. Výsmech vlastnej biede, úbohosti, slepote a pýche. Výsmech, ktorý netuší, že bohatstvo Ukrižovaného je ponúkané hriešnemu človeku. Je to zvláštne. Ježišovou chudobou môžeme my zbohatnúť. Zadarmo, len z milosti. Berme z tohoto bohatstva, veď poznáme milosť Pána. Poznal ju aj Mojžiš, preto prosil o odpustenie hriechov pre svoj národ.