Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. januára 2001

Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý Duch vedie po rovnej zemi. Ak chceme mať radosť a úžitok z vecí či liekov, dbáme na pokyny uvedené v návode na použitie. Veď koľko vecí sa nám už pokazilo, keď sme ich správne nepoužívali? Podobne je to aj s nami. Boli sme stvorení pre život vo vzťahu s Bohom. Ak je tento vzťah nadviazaný, obnovený, potom i ľudský život má svoj zmysel, rozmer radosti a nádeje. Augustín zo svojich životných zápasov viery hovorí: “Nepokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, ó Bože.” A žalmista vyznáva: “Niet pre mňa šťastia mimo Teba, Bože.” Verím, že je to i naša skúsenosť, že i my milujeme Boha. Milovať Boha, to znamená, poznávať Jeho vôľu. I dnes si kladiem otázku: “Bože, aká je Tvoja vôľa? Čo chceš, aby som robil?” Človek, ktorý poznáva Božiu vôľu a nechá sa viesť Božím Duchom pri jej plnení, je podobný naladenému mnohostrunnému nástroju, ktorý vydáva krásnu melódiu. V plnení Božej vôle je ukrytá Božia múdrosť a duchovná rozumnosť. Naše dobro a šťastie. Spomeňte si na modlitbu Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade: “…Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane Tvoja vôľa.” Božia vôľa sa poznáva na modlitbe.