Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. januára 2001

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive. Sú tieto slová pre nás dnes stále aktuálne? Oplatí sa byť dnes spravodlivým? Touto otázkou sa veľmi intenzívne zamestnával aj žalmista Asaf (Žalm 73). Sledoval život okolo seba a porovnával ho s Božím nárokom na spravodlivosť. Po dlhom a ťažkom vnútornom zápase vyznáva, že sa takmer pokĺzli jeho nohy. Závidel pyšným a namysleným boháčom, bezbožným zlodejom, lebo žili v blahobyte, nemuseli tvrdo pracovať, netrápilo ich to, čo trápi väčšinu ľudí. Zabezpečili sa na dlhé roky a mali popularitu v národe. Aj si povzdychol: “Darmo som si zachovával srdce čisté a v nevinnosti som si umýval dlane.” Keď sa zamestnával týmito myšlienkami, Boh vstúpil do jeho úvah a dal mu pochopiť zmysel ľudského života. Život bezbožných a nespravodlivých ľudí je veľmi krehký a neistý. Niet im čo závidieť. Asaf neskôr vyznal: “Keď sa mi srdce rozhorčovalo a bodalo ma to vo vnútri, hlúpy som bol a nevedomý; voči Tebe som bol ako zvieratá. Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom ma do slávy prijmeš.” Aj my niekedy prežívame vnútorný zápas ako Asaf. Jeho pochybnosti sú aj našimi pochybnosťami. Verím, že jeho víťazstvo je aj naším víťazstvom. Lebo čo človek seje, to bude i žať.