Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. januára 2001

Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály. Je veľa vecí, ktoré oslavujeme. Napríklad – meniny, narodeniny, životné jubileá, úspechy apod. Žalmista nám na tento zoznam vecí pridáva i Hospodinovo meno so zdôvodnením – “lebo jeho meno je hodné chvály… lebo on jediný je svätý”. Ak je niečo hodné chvály, je to dostatočný dôvod na to, aby sme to chválili. Veľkosť chvály však rastie s poznaním. Keď som nepoznal počítač, nevenoval som mu žiadnu pozornosť. Keď som však začal s ním pracovať a zistil som, koľko práce mi ušetrí a ako mi uľahčuje život, ťažko si viem predstaviť svoj život bez neho. Teraz už viem pochváliť každú jeho dobrú stránku, každú vymoženosť dobrých programov. Podobne je to aj s oslavou Boha. Čím viac a hlbšie poznám Boha, jeho dielo stvorenia, vykúpenia a posvätenia, tým viac ho viem i chváliť. Slepý človek sa nedokáže nadchnúť krásnym obrazom, ale odborník žasne nad majstrovským dielom. Veriaci človek chodí s otvorenými očami a vníma dielo svojho Majstra, ktoré ho vedie ku Božej oslave. Ak vieme oslavovať veci s dočasnou platnosťou, prečo by sme neoslavovali Pána Boha, ktorý nemá počiatku ani konca a On jediný je svätý.