Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. januára 2001

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Slová prvého textu sú slovami utekajúceho Jákoba adresované Bohu. Viete si predstaviť tú vytrvalosť, s akou Jákob zápasil o Božie požehnanie? Tým, že sa nevzdal, dal najavo, že má oň obrovský záujem, že na ňom priam visí._x000D_ Pod Božím požehnaním si asi mnohí predstavujú rôzne veci. Niekto chápe Božie požehnanie ako Boží podpis pod svoje plány. Akoby Bohu hovoril: Uznávam tvoju moc, pomôž mi dosiahnuť môj cieľ. Používa Boha ako čašníka: luskne prstami a On hneď pribehne, aby nám splnil naše želanie. Pán Boh má pritom oveľa širšiu ponuku, o ktorej nemáme ani predstavu. Táto ponuka je skrytá v Ježišovi Kristovi: odpustenie, znovuzrodenie, Boží pokoj, láska, ochrana na cestu aj týmto rokom, dobrú radu, istotu... Stojíš vôbec o ne? Boh nám neodopiera svoje požehnanie ani v pozemských veciach, ale nie sú tvoje prosby sústredené len na ne? Niekto považuje za zázrak, keď Boh splní ľudskú vôľu. Skutočný zázrak však nastáva vtedy, keď človek koná Božiu vôľu.