Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. januára 2001

Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Včera sme začali so spevom novej piesne. Dnešok nás volá k pokračovaniu. Pozývajú nás hneď dvaja, ktorí si to vyskúšali. Prvým je žalmista z dávnej doby. Patril medzi tých, ktorí chytali tóny novej piesne už oddávna. Ktorí medzi všetkými melódiami sveta, peknými i menej peknými, rozoznali tú základnú o Božej spáse, o Božej záchrane človeka._x000D_ Druhým je eunuch zo Skutkov apoštolských. Dvoran, správca pokladu etiopskej kráľovnej. Človek vysokopostavený, z cudzej krajiny a predsa hľadajúci Hospodina, hľadajúci spásu, hľadajúci zmysel života. To, čo hľadal našiel na jednej ceste z chrámu. Na jeho voz si prisadol apoštol Filip a zvestoval mu Ježiša. A jeho srdce pochytilo onen základný tón novej piesne. Vyjadril to jednoduchými slovami: Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn. A stal sa zázrak – eunuch natešený pokračoval vo svojej ceste. I dnes môžeme natešení pokračovať vo svojej ceste životom.