Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. januára 2001

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Do tohoto sveta, v ktorom sa ničivo uplatňuje prevaha sily, priniesol Pán Ježiš program slúžiacej lásky – diakonie. Toto Jeho jedinečné poslanie vyjadril prorok Izaiáš výstižným obrazom: “Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí.” Evanjeliá nám svedčia o tom, ako sa Ježiš na každom kroku v tejto službe rozdával. Aj mravne frustrovanú päťkrát rozvedenú ženu Samaritánku, ktorú by sme my odsúdili, vytiahol z mravnej priepasti a urobil z nej svedkyňu, na svedectvo ktorej mnoho ľudí z mesta Sychar prijalo vieru (Ján 4,39). Ježišova láska dokázala rozplameniť aj tlejúci knôt viery učeníka Petra, ktorý Ježiša trikrát zaprel. A či nás o tom presviedčajú len evanjeliá? Či sa Jeho láska nedotkla predivne aj teba? Koľkí vyznali, že boli na konci a len Kristus v nich vzkriesil nádej. Možno sa aj ty, milý čitateľ, cítiš slabý, nemocný, ako nalomená trstina. Nezúfaj! Vedz, že Ježiš mal slabých v zvláštnej pozornosti. On myslel určite aj na teba, keď sa na kríži za svet obetoval. – Ježišova diakonia má v cirkvi pokračovať. Naša pýcha, drzá kritika, dokáže odohnať slabých, vyhasiť i poslednú iskru. Naša služba v duchu Kristovom, uzdravuje a požehnane pôsobí.