Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. februára 2001

Izrael bude zachránený Hospodinom, večitou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Sľúbil vám už niekedy niekto niečo? Iste. A nebolo to len raz. Pamätáte si vy, kedy ste naposledy niekomu niečo sľúbili? Dodržali ste svoj sľub? Ľudia zavše svoje sľuby dodržia, inokedy zasa nie. Nedá sa na nich preto spoľahnúť. To je naša skúsenosť._x000D_ O Bohu sa z Jeho slova dozvedáme, že On je verný. To znamená spoľahlivý. Ak On niečo povie, tak to aj urobí. Preto Božie slovo nehovorí o sľuboch, ale o zasľúbeniach. Zasľúbenie to je Božia pravda o tom, čo On urobí. Vyvolený národ mal mnoho zasľúbení. Boh sa k nemu skláňal i napriek tomu, že Ho Izrael často sklamal. A je to presne tak aj dnes. Boh sa k nám skláňa aj napriek tomu, že mnohí celé desaťročia zlyhávali. Je tu Božie zasľúbenie o tom, že naša spása je možná. Je tu zvesť o tom, že naša spása - záchrana je dokonaná Pánom Ježišom na dreve kríža. Všetko to tu je. Otázka znie: Vieme my niečo o tom? A ďalej: Dali sme sa už zachrániť? Máme my už účasť na tejto Božej spáse? Dokážeme v znamení spasenia už žiť?