Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. februára 2001

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo on je náš Boh. Dvom pánom nemôžeme slúžiť. Biblia to jednoducho vylučuje. Boli sme s kolegyňou rušiť účet v Ľudovej banke. Zamestnankyňa, ktorá nás obsluhovala, mala obrazy troch slonov na nástenke a ďalšieho slona na krku na prívesku. Keď sme sa jej opýtali, či je to nejaký zámer, veľmi presvedčivo nám povedala: “Slony prinášajú šťastie. Doma mám ešte troch. Kto má sedem slonov - má šťastie!” My sme povedali, že sme veriaci a dôverujeme Pánu Bohu. “Aj ja som veriaca – veď to sa navzájom nevylučuje.” Prekvapilo nás pohanstvo tejto vzdelanej a modernej ženy. - Nevedie často ateizmus a materializmus do takéhoto primitívneho modlárstva? Premýšľaj o tom, či neslúžiš tiež dvom pánom. Urob dnes s Józuom rozhodnutie pred Pánom Bohom: Ale ja budem slúžiť iba Hospodinovi.