Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. februára 2001

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým. Sú medzi nami ľudia, ktorí nevedia čakať. Všetko by chceli mať hneď a zaraz - keby to mali včera, už by bolo neskoro. To sa u takýchto ľudí premietne aj do vzťahu s Bohom. O čosi sa modlím a čakám, že to musím mať už aj. A keď to tak nie je - potom si hovorím, že Boh je zlý, že ma nechce vypočuť. Lenže Boh sa nedá nami zmanipulovať. On koná podľa iných princípov, ako človek. On pozná lepšie, čo a kedy potrebujeme. A tak musíme niekedy čakať na Božiu odpoveď. Boh nás učí aj čakať. Prorok tiež musí čakať na Boží pokyn, aby mohol prehovoriť. To, že niekedy Boh mlčí, neznamená, že nás nemá rád. On nás chce učiť dôvere. Dôveruješ Mu, aj keď mlčí? Ak áno, tak čakaj trpezlivo a On ti v pravý čas odpovie.