Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. marca 2001

Z tej duše túžim po tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne ťa hľadá. Určite všetci sme boli v situácii, keď sme chceli byť sami. Keď chcem so svojím blízkym priateľom hovoriť o dôverných záležitostiach, tak sa stretáme na mieste, kde nehrozí, že nás bude niekto vyrušovať. Aj zaľúbené páry často vyhľadávajú samotu, aby zotrvali jeden pri druhom v blízkosti, nikým a ničím nerušení. Modlitba je tiež dôverným rozhovorom. Človek sa obracia na Boha. Vieš si aj ty nájsť miesto, kde by si zotrval sám so svojím Bohom? Prorok Izaiáš túžil po Bohu a ani nočná hodina ho od toho neodrádzala. Ježiš odchádza na osamelé miesto a tam zotrváva v rozhovore so svojím nebeským Otcom. Aj ty môžeš v zamknutej komôrke, skrytý pred pohľadmi tohoto sveta zotrvať v modlitbách, v úprimnom rozhovore s láskavým Bohom, ktorému sa môžeš zveriť so svojimi problémami a prijať od Neho radu a pomoc.