Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. marca 2001

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. O múdrosti človeka_x000D_ Mačka mala vyrezaný otvor v bráne stodoly, aby tam mohla chodiť chytať myši. Keď raz priviedla na svet malé mačiatka, domáci pán profesor dal sluhovi príkaz vyrezať vedľa veľkého otvoru ešte jeden malý otvor pre mačiatka, aby mohli prejsť za mamkou. Sluha splnil rozkaz, ale pod fúzy sa vysmieval pánovi, aký je hlúpy ... Alebo: Umelecký virtuóz nie je schopný získať vodičský preukaz a zase chlapec, ktorý ledva prešiel základným vzdelaním, jazdí s perfektným citom ... Alebo: ... Čo to vlastne znamená byť múdrym, rozumným?_x000D_ 1) Každý z nás sa rodí s vrodenou inteligenciou. Sú to danosti, schopnosti, nadanie._x000D_ 2) To druhé je vzdelanie - podľa možností doby a záujmu. Od základného po akademické a samozrejme samovzdelávanie._x000D_ 3) To tretie je schopnosť zariadiť si svoj život podľa tých prvých dvoch múdrostí. Hovorí sa tomu životná múdrosť, alebo zdravý sedliacky rozum. S touto múdrosťou si však vystačíme len tu na Zemi!_x000D_ 4) Ale skutočná múdrosť človeka začína vo vzťahu s Bohom. Začína bázňou pred Hospodinom (Príslovia 9,10), potom nás Duch Boží uvádza do celej pravdy, lebo nás vedie pohľadom do večnosti. Takže títo ľudia, ktorí vidia do večnosti, si niekedy (z pohľadu ľudí tohoto sveta) počínajú nerozumne. Vidia totiž koniec všetkých vecí a podľa toho sa rozhodujú (Žalm 73,1-17). Ako napr. Ján Hus (stačilo predsa len jedno slovo a nemusel sa dať upáliť) a všetci vyznavači Pána Ježiša (Hebrejom 11. kap.). Len v Pánu Ježišovi sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania (Kolosanom 2,3) a len Duch Boží uvádza do tejto pravdy. Ako chceš žiť a skončiť? Ako boháč, alebo ako Lazar?